acrylic banner

บริการของเรา

บริการออกแบบชิ้นงานด้วยโปรแกรม 3D CAM - โปรแกรมลายเส้นเวคเตอร์ (Illustrator) - ตัด/เจาะ/ขุด ชิ้นงานด้วยเครื่องเลเซอร์
3D CAD/CAM :
เราใช้ซอร์ฟแวร์ 3D CAM (Computer-Aided Manufacturing) ซอร์ฟแวร์เฉพาะทาง ในการออกแบบเพื่อทำการคลี่ชิันงาน (การพับชื้นงานจะต้องมีการคำนวณการหด/ขยายตัวของวัสดุ) ทำให้การขึ้นรูปชิ้นงานถูกต้องเที่ยงตรงเป็นไปตามความต้องการ
Vector Graphic :
ด้วยโปรแกรมวาดเส้นเวคเตอร์ ทำให้งานออกมามีความคมชัด ลายเส้นไม่บิดเบี้ยว ทั้งเรายังเน้นการออกแบบในเชิงสร้างสรร เพื่อชิ้นงานที่มีความลงตัว เหมาะกับงานโชว์/งานดีสเพลย์
Laser Cutting :
ตัด/เจาะ/ขุด ด้วยเครื่องเลเซอร์ ทำให้ชิ้นงานที่ได้มีความถูกต้องและสวยงาม

Original Equipment Manufacturer (OEM)

รับผลิตสินค้าให้กับแบรนด์ต่าง ๆ ตามแบบ กำลังการผลิตชิ้นงานจำนวนมาก

 

Podium01
Podium05
Podium06
Board03
Board06
Board10