acrylic banner

ชั้นโชว์สินค้า

Model : S101

ชั้นวางสินค้าเพื่อนำเสนอ วัสดุอะคริลิค เหล็กพ่นสีฝุ่นอุตสาหกรรม เหมาะกับร้านค้าปลีก ใช้พื้นที่อย่างคุ้มค่า ชั้นวางมีหลายแบบให้เลือกใช้ได้ตามความต้องการ

Material :
อะคริลิค เหล็กพ่นสีฝุ่นอบ สแตนเลส

Model : S102

แท่นโชว์รองเท้า ผลิตผลิตจากอะคริลิค 3 ชิ้น ถอดประกอบได้ ใส่โลโก้ได้ตามสั่ง

Material :
อะคริลิค เหล็กพ่นสีฝุ่นอบ สแตนเลส

Model : S104

ชั้นวางสินค้าเพื่อนำเสนอ วัสดุอะคริลิค เหล็กพ่นสีฝุ่นอุตสาหกรรม เหมาะกับร้านค้าปลีก ใช้พื้นที่อย่างคุ้มค่า ชั้นวางมีหลายแบบให้เลือกใช้ได้ตามความต้องการ

Material :
อะคริลิค เหล็กพ่นสีฝุ่นอบ

Model : S112

ชั้นวางสินค้าเพื่อนำเสนอ วัสดุอะคริลิค สแตนเลส เหมาะกับร้านค้าปลีก ใช้พื้นที่อย่างคุ้มค่า ชั้นวางมีปรับระดับได้ตามความต้องการ

Material :

อะคริลิค สแตนเลส

Model : S114

ชั้นวางสินค้าเพื่อนำเสนอ วัสดุอะคริลิค เหล็กพ่นสีฝุ่นในงานอุตสาหกรรม เหมาะกับร้านค้าปลีก ใช้พื้นที่อย่างคุ้มค่า ชั้นวางมีปรับระดับได้ตามความต้องการ

Material :

อะคริลิค เหล็กพ่นสีฝุ่นอบ

Model : S116

ชั้นวางของทรงกลมขนาดเล็ก วัสดุอะคริลิคสี/ใส สแตนเลส วางของ 3 ชั้น

Material :

อะคริลิค สแตนเลส

Model : S117

ชั้นวางสินค้าเพื่อนำเสนอ วัสดุอะคริลิค เหล็กพ่นสีฝุ่นในงานอุตสาหกรรม เหมาะกับร้านค้าปลีก ใช้พื้นที่อย่างคุ้มค่า ชั้นวางมีปรับระดับได้ตามความต้องการ

Material :

อะคริลิค เหล็กพ่นสีฝุ่นอบ

Model : S121

ชั้นวางเพื่อการตกแต่งภายใน วัสดุอะคริลิค สแตนเลส เหมาะกับโรงแรม ปลอดภัยจากการแตก สินค้าตัวอย่าง

Material :

อะคริลิค สแตนเลส

Model : S122

ชั้นวางเพื่อการตกแต่งภายใน วัสดุอะคริลิค สแตนเลส เหมาะกับโรงแรม ปลอดภัยจากการแตก สินค้าตัวอย่าง

Material :

อะคริลิค สแตนเลส