acrylic banner

บอร์ดประชาสัมพันธ์

Model : 3501

ขนาดมีให้เลือกหลายขนาด กรอบเป็นอลูมิเนียม พื้นเป็นชานอ้อยหุ้มด้วยกำมะหยี่

Material :
อลูมิเนียม บอร์ดกำมะหยี่

Model : 3502

บอร์ดกระจกติดกำมะหยี่ กรอบเป็นอลูมิเนียม พื้นเป็นชานอ้อยหุ้มด้วยกำมะหยี่ มีกระจก

Material :
อลูมิเนียม บอร์ดกำมะหยี่ กระจก

Model : 3502A

บอร์ดกระจกติดกำมะหยี่ กรอบเป็นอลูมิเนียม พื้นเป็นชานอ้อยหุ้มด้วยกำมะหยี่ กระจกมีกุญแจล๊อก

Material :
อลูมิเนียม บอร์ดกำมะหยี่ กระจก

Model : 3503

กรอบอลูมิเนียม พื้นเป็นชานอ้อยหุ้มด้วยกำมะหยี่ พร้อมขาตั้งติดล้อเลื่อนทำด้วยเหล็กพ่นสีฝุ่นอบ

Material :
อลูมิเนียม บอร์ดกำมะหยี่

Model : 3504

กรอบทำด้วยอลุมิเนียม พื้นเป็นกระดานไวท์บอร์ด พร้อมขาตั้งติดล้อเลื่อนทำด้วยเหล็กพ่นสีฝุ่นอบ

Material :
อลูมิเนียม ไวท์บอร์ด

Model : 3505

กรอบและขามีวัสดุให้เลือก 2 ชนิด พื้นเป็นชานอ้อยหุ้มด้วยกำมะหยี่ติดกระจก พร้อมขาตั้งติดล้อเลื่อน

Material :
สแตนเลส อลูมิเนียม เหล็กพ่นสีผุ่นอบ

Model : 3506

กรอบอลูมิเนียม พื้นเป็นชานอ้อยหุ้มด้วยกำมะหยี่ ขาตั้งติดล้อเลื่อนเหล็กพ่นสีฝุ่นอบ หลังคาโพลีคาร์บอเนต

Material :
อลูมิเนียม บอร์ดกำมะหยี่

Model : 3507

กรอบอลูมิเนียม พื้นเป็นชานอ้อยหุ้มด้วยกำมะหยี่ ขาตั้งติดล้อเลื่อนเหล็กพ่นสีฝุ่นอบ หลังคาโพลีคาร์บอเนต

Material :
อลูมิเนียม บอร์ดกำมะหยี่

Model : 3508

กรอบอลูมิเนียม พื้นชานอ้อยหุ้มด้วยกำมะหยี่ พร้อมขาตั้งติดล้อเลื่อนทำด้วยเหล็กพ่นสีฝุ่นอบ หลังคาเมททัลชีทโค้ง

Material :
อลูมิเนียม บอร์ดกำมะหยี่

Model : 3509

กรอบอลูมิเนียม พื้นชานอ้อยหุ้มด้วยกำมะหยี่ พร้อมขาตั้งติดล้อเลื่อนทำด้วยเหล็กพ่นสีฝุ่นอบ หลังคาเมททัลชีท

Material :
อลูมิเนียม บอร์ดกำมะหยี่

Model : 3600

กรอบทำด้วยอลูมิเนียม พื้นเป็นปาติเกิ้ลบอร์ด 1 ชุด มี 3 กรอบ กรอบละ 67 x 200 เซนติเมตร จ๊อยส์ประกอบบอร์ด 6 ตัว

Material :
อลูมิเนียม ปาติเกิ้ลบอร์ด

Model : 3601

กรอบทำด้วยอลูมิเนียม พื้นเป็นปาติเกิ้ลบอร์ด 1 ชุด มี 6 กรอบ กรอบละ 67 x 100 เซนติเมตร จ๊อยส์ประกอบบอร์ด 10 ตัว

Material :
อลูมิเนียม ปาติเกิ้ลบอร์ด

Model : 3603

กรอบทำด้วยอลูมิเนียม พื้นเป็นปาติเกิ้ลบอร์ด 1 ชุด มี 3 กรอบ กรอบละ 67 x 200 เซนติเมตร จ๊อยส์ประกอบบอร์ด 6 ตัว

Material :
อลูมิเนียม ปาติเกิ้ลบอร์ด

Model : 3604

กรอบทำด้วยอลูมิเนียม พื้นเป็นฟิวเจอร์บอร์ด 1 ชุด มี 3 กรอบ กรอบละ 67 x 200 เซนติเมตร จ๊อยส์ประกอบบอร์ด 6 ตัว

Material :
อลูมิเนียม ฟิวเจอร์บอร์ด

Model : 3605

กรอบทำด้วยอลูมิเนียม พื้นเป็นฟิวเจอร์บอร์ด 1 ชุด มี 3 กรอบ กรอบละ 67 x 200 เซนติเมตร จ๊อยส์ประกอบบอร์ด 6 ตัว

Material :
อลูมิเนียม ฟิวเจอร์บอร์ด

Model : 3609

ชนิดกรอบทำด้วยอลูมิเนียม 1 กรอบบอร์ดขาว 2 หน้า ขารับบอร์ด 2 ข้างทำด้วยสแตนเลสหรือเหล็กพ่นสีผุ่นอบ

Material :
อลูมิเนียม ปาติเกิ้ลบอร์ด